Naposledy aktualizováno: 27.09.2018 13:37:48
logo

Obecní knihovna Javorník

 Rok 2018 - je rokem 100. výročí vzniku Československa.

                    K tomuto svátku vyhlašujeme novou soutěž!

 

Obecní knihovna v Javorníku vyhlašuje soutěž pro všechny javornické fotografy.

                    Dívej se kolem sebe! 

 

Všichni máme mobilní telefon s fotoaparátem nebo samostatný fotoaparát.

Tak jsme na tom dobře. Pokusme se zachytit při procházce, co nás v obci zaujme. Ať už v dobrém nebo nehezkém, co je tu nového, anebo co se nemění. Snad se najde dost fotoamatérů, kteří svým koníčkem pomohou dokumentovat stav obce

i její vývoj. Možná někdo objeví nová poetická místa, která se stanou cílem procházek, anebo upozorní na to, co by se mělo změnit k lepšímu.

Blíží se 100. výročí naší republiky a mohla by vzniknout pěkná výstava.

 

I když názory na datum vzniku Javorníka se různí, u republiky máme jistotu.

Své příspěvky můžete posílat mailem na obec (javornik.obec@tiscali.cz),nebo (bouskovajarka@seznam.cz).

Na vaše fotky se těším. J. Boušková

 

 

 

Činnost v r. 2017 se soustředila na spolupráci s kulturní komisí, potom především na úpravu prostoru knihovny a doplnění knihovního fondu.

V září byly darovány seniorkám ve Svitavách sešitové romány pro ženy.

Současně se vytvořila místnost - vznikla malá čítárna z prostoru veřejného internetu.

Od Obecního úřadu Javorník jsme dostali do knihovního fondu nové knihy. Jejich seznam bude po zařazení k dispozici v knihovně i na stránkách.

                                                           

 

Červen 2016: Za týden ukončíme jarní soutěž knihovny, zájemci o účast mají  poslední možnost splnit alespoň jednu z podmínek a být odměněn.

 

 

Duben 2016: 

 

Jarní soutěž javornické knihovny

( nejen pro malé čtenáře )

Namaluj, napiš, vyfoť!

1. Namaluj, vyfoť nějaký javornický motiv – strom, krajinu, dům,…

 

2. Napiš povídku, příběh, historku, básničku týkající se života

     v Javorníku.

3. Přijď alespoň 2krát během měsíců 4.,5.,6. do Obecní knihovny

    v Javorníku a půjč si knihu dle svého výběru, anebo se jen

    v knihovně rozhlédni – máme tu nejen knihy, ale i časopisy.

    Můžeš si tu prohlédnout i přečíst, co Tě zaujme.

4. Pokus se být ilustrátorem nebo autorem komiksu. Stačí krátký

     příběh, anekdota, zážitek.

 

Nejlepší práce odevzdané do 15. června budou odměněny hodnotnými cenami od obce Javorník.

 

Únor 2016:

 

Po celý loňský rok pracovala knihovna v Javorníku svým obvyklým způsobem. Uskutečnily se

návštěvy ZŠ i MŠ. Spolupracujeme  s kulturní komisí obce i s Klubem důchodců, pro který jsme

připravili s Městskou knihovnou Svitavy besedu o  nových možnostech čtenářství.

Připravuji i novou soutěž pro mladé čtenáře, kvízy pro družinu ZŠ a tradiční  vyhodnocení nejpil-

nějších návštěvníků a čtenářů. vyhodnocení proběhne v březnu.

 

 

 

 

 

Březen 2015:

 

Soutěž o nejpilnějšího čtenáře

 

Čas nepostojí a předvánoční shon mi nedovolil ukončit a vyhodnotit nejpilnější čtenáře.

Proto se k tomu dostávám až v březnu, což byl tradičně Měsíc knihy, nově Měsíc internetu a nejnověji Měsíc čtenářů, budeme tedy styloví.

 

Na základě počtu výpůjček jsem vyhodnotila zvlášť dospělé a děti. Mezi dospělými nejpilněji četl pan Josef Jandera a hned po něm paní Josefa Sotonová. Skokankou roku mezi dospělými čtenáři se stala paní Božena Peňázová, která do knihovny chodí teprve rok.

        

Těší mě, že i mezi dětmi rostou náruživí čtenáři a čtenářky. Tentokrát byly čtenářky pilnější. Nejčastěji si chodí půjčovat knihy Eliška Obrová a Barborka Bulvová.

        

Všichni jmenovaní byli odměněni malou pozorností a knihou věnovanou

Obecním úřadem v Javorníku.

        

Věřím, že kniha zůstane i nadále nedílnou součástí trávení volného času

nejen dospělých, ale i dětí.

 

                                                                           Jarmila Boušková

 

 

Září 2014:

Kdo bude nejpilnější čtenář?

 

Končící léto a nastávající školní rok ruku v ruce s podzimem přinese nejen kratší dny, ale také horší počasí a opět nás bude lákat teplo domova víc než pobyt venku.

K tomu jsou knihy jako stvořené. Proto vás srdečně zvu k návštěvě místní knihovny.

Je sice malá, ale knih má dostatek, budete-li mít speciální přání, lze knihu nebo i časopis

objednat v jiné knihovně.

V prvním pololetí tohoto roku mnozí poznali, že v knihovně se dá dělat spoustu zajímavých věcí – od malování, vyprávění a besedování, poslechu četby až po různé soutěže.

Samozřejmě to hlavní – půjčování knih je na prvním místě.

Pro podzimní dny vyhlašujeme ve spolupráci s místní ZŠ soutěž o nejpilnějšího čtenáře.

Přihlašovat se nikdo nemusí, podmínkou je chodit do knihovny v Javorníku a číst.

Věk není omezen.

 

A kdy bude vyhodnocení? Přece před Vánocemi, aby měl každý celý podzim dost času na půjčování a čtení.    

                         

            Jarmila Boušková

 

Červen 2014:

Co víš o obci, ve které žiješ?

… potom, že knihovny jsou na ústupu

 

Již v únorovém vydání občasníku jsme měli příspěvky, které dokládaly oživení činnosti místní knihovny. Následující měsíce jsme zaznamenali každou středu zvýšenou návštěvnost knihovny nejen dětmi, ale mnohdy i rodiči. Kromě probíhající soutěže pro děti předškolního a školního věku byla připravena i pěkná akce pro děti ze školky – viz. foto.

  

Soutěž o Javorníku „Co víš o obci, ve které žiješ?“

 

Od začátku března probíhala v knihovně soutěž o Javorníku, která byla určena dětem od 5 do 15 let.

Zúčastnit se jí mohly všechny děti bydlící v Javorníku. Otázky prověřovaly znalosti dětí nejen o historii obce, ale také o jejím současném životě, o lidech, kteří v Javorníku bydlí, pracují a dokážou se i pobavit a zasportovat si.

Cílem tedy bylo, aby si děti všímaly, co se kolem nich děje, s kým se mohou v obci potkat, kdo obec řídí, jaké budovy, stromy či jiné zajímavosti zde máme.

 

Aby správně odpověděly, musely se zeptat rodičů, známých, hledat na internetu, v neposlední řadě se musely obcí projít a zjišťovat přímo v terénu.

 

A že soutěž nebyla užitečná jen pro děti, poznali i pracovníci obce.

Z odpovědí vyplynulo několik podnětů, kterými se jistě v budoucnu zastupitelé budou zabývat.

 

Další, velmi důležitou stránkou bylo seznámení se s místní knihovnou, neboť mnozí občané ani netuší, že v obci knihovna funguje.

 

A mě, knihovnici, těší, že mnohé z dětí si přišly třeba jen popovídat, porozhlédnout se a příště přijdou zase, pobýt mezi knihami.

 

K samotným výsledkům:

 

Soutěže se od počátku zúčastnilo 16 dětí. Byly mezi nimi děti  z mateřské školy, základní javornické i ze svitavských základních škol.

 

Ne všechny měly výdrž a dokázaly každou středu navštívit knihovnu, dokázalo to devět z nich.

 

A věru, zůstali jen ti nejvytrvalejší. Vždyť každý týden plnit jeden z 20 možných úkolů a při tom si třeba ještě vypůjčit knihu, to si žádá zájem (někdy i oběť) nejen samotných dětí, ale i rodičů.

Soutěžící bylo nutné při vyhodnocení rozdělit do 3 skupin podle věku.

 

Nejmladší:

1.-2. Eliška  Obrová, Barborka Bulvová

 

Druhá skupina: 

1. Eliška Bryšková

2. – 3. Roman Deml, Štěpán Juřík

4. Aneta Zemanová

 

Třetí skupina:    

1. – 2. Zuzka Janderová, Vendulka Juříková

3. Kristýna Valová                                      

 

Při závěrečném vyhodnocení děti dostaly drobné dárky  a  poslední úkol, v němž mohli soutěžící jakoukoliv formou představit své oblíbené místo, zážitek nebo zajímavost  z Javorníka. jsme  vystavili ve společenské místnosti na Obecním úřadě.

Blahopřeji dětem a přeji hezké prázdniny. 

Za sebe děkuji rodičům za podporu dětí a všem, kteří byli ochotni při soutěži pomoci.

Jarmila Boušková

 

 

Příklady příspěvků soutěžících dětí

 

Kristýna  Valová – Březinka

 

Moje nejmilejší místo v Javorníku je Březinka. Moc se mi tam líbí, protože je tam prostor na mnoho venkovních her. Mě tam nejvíce baví fotbal. Také jsou tam dětské prolejzačky, na kterých si spolu s kamarády můžu hrát. Nejraději tam ale chodím, když je tam nějaká akce, jako třeba: dětský den nebo strašidýlkování. Je to super. V Březince moc ráda trávím svůj volný čas.

 

Roman  Deml -  ŠKOLA

 

Škola, škola, škola

Proč nás volá?

Abychom se učili

A né mučili.

 

Jen tahle škola v Javorníku

Učí nás smíchu

I když nás je pět

Poznáváme celý svět

  

 

OBECNÍ KNIHOVNA A ZŠ POMÁHAJÍ

 

Naše obecní knihovna se ve spolupráci se základní školou ve školním roce 2010/2011 zapojila do charitativního projektu "Čtení pomáhá" (www.ctenipomaha.cz). Každé dítě, které se zapojilo do projektu získalo po přečtení některé ze seznamu vybraných knih, které si děti vypůjčily především v obecní knihovně a po úspěšném vyplnění testu kredit 50 Kč, který děti věnovaly na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

 

OBRÁZEK : vojta_dyk_2.jpg