Naposledy aktualizováno: 29.07.2021 08:48:55
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Javorník

 

Informace pro čtenáře: od června máme nový výměnný fond z knihovny ve Svitavách.

2021

Letní soutěž knihovny - výsledky.

Po roce se opět uskutečnila malá soutěž knihovny,která byla vyhlášena v červnovém  Javornickém občasníku. Zřejmě i začátek léta a radost z volnějšího pohybu ovlivnily počet účastníků. Na otázku Kde je tato rostlina v obci a jak se jmenuje jsem do knihovny dostala pouze tři odpovědi. Bylo opravdu těžké najít místo a samozřejmě označit květinu jménem. Podařilo se to jen paní Marii Fučíkové. Blahopřeji. V nejbližší době paní Fučíkové doručím poukaz na knihu v hodnotě 500 Kč.

Jedná se o pivoňku dřevitou, která byla vysazena v  roce 2017 k posezení pod kaplí Nejsvětější Trojice. Naše obec je malá, ale má spoustu krásných zakoutí, všímejme si jich a pečujme o ně. Nejen knihy, ale i prostředí, v němž žijeme kultivuje naši mysl.

 

 

 

Výsledky losování soutěže knihovny

Dnes 22. června se v Obecní knihovně v Javorníku uzavřela jarní soutěž. Zúčastnilo se jí pouze sedm soutěžících. Protože všichni správně určili místo i o jakou věc se jedná, proběhl výběr vítěze losem.  Losování provedla knihovnice J. Boušková  za přítomnosti paní místostarostky obce Blanky Bulvové. Veřejného losování se nikdo ze soutěžících nezúčastnil.

Štěstí přálo panu Františku Havlíčkovi, který získal poukaz na nákup knihy v hodnotě 500,-Kč. Ostatní soutěžící jistě potěší upomínka od OÚ Javorník.

A teď by se hodilo prozradit, oč vlastně šlo. V dubnovém Javornickém občasníku byla zveřejněna fotografie neznámého místa v obci. Kdo poznal, kde to je a co to je? Bylo vás jen sedm, anebo to byli ti nejodvážnější? Jde o starou silnici a pozůstatky zemědělské váhy. 

                                                                   J. Boušková, knihovnice

 

Dubnová soutěž knihovny

V dubnovém Občasníku jsme vypsali soutěž o určení místa v obci Javorníku. Podařilo se nám vylákat lidi na procházky po okolí a rozhlížet se, a třeba i fotit. Samozřejmě to nebyla jen soutěž, která občany "vytáhla" ven, především nemožnost jít mezi lidi a popovídat si. Karanténa a nebezpečí nemoci nás udržovaly v opatrnosti. Proto jsme rádi, že i přesto jsme obdrželi několik správných odpovědí a snad ještě někteří mají do 22.6. 12.00 hod. čas se zúčastnit.

Ten den v 16. 30 hod. proběhne veřejné vylosování vítěze v Obecní knihovně v Javorníku. Ceny jsou pěkné. Hlavní cenou je poukázka na knihu (knihy) v hodnotě 500,- Kč.

                                                                         Těším se na vás. J. Boušková, knihovnice

 

 

 

 

 

Koronavirus

Rok 2020 začal zcela běžnými starostmi a událostmi, které nenaznačovaly nic výjimečného. Ale už na konci ledna a v únoru jsme zaznamenávali zprávy o šíření nebezpečného koronaviru z Číny.

Svět propojený letecky, hospodářsky i politicky velmi rychle zachvátila pandemie této nemoci.

Díky rychlému opatření vlády, která vyhlásila nouzový stav pro celou republiku, se u nás epidemie rozšiřovala pomaleji.  Zdravotnictví mohlo rychle zasahovat, přesto následky tohoto stavu budou určitě dlouhodobé a celý svět se bude uzdravovat velmi dlouho.

Pro nás, běžné občany, je situace zvládnutelná, jsme-li zdraví. Ale chybělo nám setkávání a celá řada obyčejných, zcela bezvýznamných činností. A ty se stávaly najednou důležité. Mezi ně patří škola, návštěva kina, divadla,  koncertů a samozřejmě knihoven. Měsíc a půl byla knihovna uzavřena. Nyní se otevře 27. dubna a půjčovat se bude ve zpřísněných hygienických podmínkách.

Těším se na vaši návštěvu. Buďte zdraví a čtiví.                          23.04.2020

 

Rok 2018 - je rokem 100. výročí vzniku Československa.

                    K tomuto svátku vyhlašujeme novou soutěž!

 

Obecní knihovna v Javorníku vyhlašuje soutěž pro všechny javornické fotografy.

                    Dívej se kolem sebe! 

 

Všichni máme mobilní telefon s fotoaparátem nebo samostatný fotoaparát.

Tak jsme na tom dobře. Pokusme se zachytit při procházce, co nás v obci zaujme. Ať už v dobrém nebo nehezkém, co je tu nového, anebo co se nemění. Snad se najde dost fotoamatérů, kteří svým koníčkem pomohou dokumentovat stav obce

i její vývoj. Možná někdo objeví nová poetická místa, která se stanou cílem procházek, anebo upozorní na to, co by se mělo změnit k lepšímu.

Blíží se 100. výročí naší republiky a mohla by vzniknout pěkná výstava.

 

I když názory na datum vzniku Javorníka se různí, u republiky máme jistotu.

Své příspěvky můžete posílat mailem na obec (javornik.obec@tiscali.cz),nebo (bouskovajarka@seznam.cz).

Na vaše fotky se těším. J. Boušková

 

 

 

Činnost v r. 2017 se soustředila na spolupráci s kulturní komisí, potom především na úpravu prostoru knihovny a doplnění knihovního fondu.

V září byly darovány seniorkám ve Svitavách sešitové romány pro ženy.

Současně se vytvořila místnost - vznikla malá čítárna z prostoru veřejného internetu.

Od Obecního úřadu Javorník jsme dostali do knihovního fondu nové knihy. Jejich seznam bude po zařazení k dispozici v knihovně i na stránkách.

                                                           

 

Červen 2016: Za týden ukončíme jarní soutěž knihovny, zájemci o účast mají  poslední možnost splnit alespoň jednu z podmínek a být odměněn.

 

 

Duben 2016: 

 

Jarní soutěž javornické knihovny

( nejen pro malé čtenáře )

Namaluj, napiš, vyfoť!

1. Namaluj, vyfoť nějaký javornický motiv – strom, krajinu, dům,…

 

2. Napiš povídku, příběh, historku, básničku týkající se života

     v Javorníku.

3. Přijď alespoň 2krát během měsíců 4.,5.,6. do Obecní knihovny

    v Javorníku a půjč si knihu dle svého výběru, anebo se jen

    v knihovně rozhlédni – máme tu nejen knihy, ale i časopisy.

    Můžeš si tu prohlédnout i přečíst, co Tě zaujme.

4. Pokus se být ilustrátorem nebo autorem komiksu. Stačí krátký

     příběh, anekdota, zážitek.

 

Nejlepší práce odevzdané do 15. června budou odměněny hodnotnými cenami od obce Javorník.

 

Únor 2016:

 

Po celý loňský rok pracovala knihovna v Javorníku svým obvyklým způsobem. Uskutečnily se

návštěvy ZŠ i MŠ. Spolupracujeme  s kulturní komisí obce i s Klubem důchodců, pro který jsme

připravili s Městskou knihovnou Svitavy besedu o  nových možnostech čtenářství.

Připravuji i novou soutěž pro mladé čtenáře, kvízy pro družinu ZŠ a tradiční  vyhodnocení nejpil-

nějších návštěvníků a čtenářů. vyhodnocení proběhne v březnu.

 

 

 

 

 

Březen 2015:

 

Soutěž o nejpilnějšího čtenáře

 

Čas nepostojí a předvánoční shon mi nedovolil ukončit a vyhodnotit nejpilnější čtenáře.

Proto se k tomu dostávám až v březnu, což byl tradičně Měsíc knihy, nově Měsíc internetu a nejnověji Měsíc čtenářů, budeme tedy styloví.

 

Na základě počtu výpůjček jsem vyhodnotila zvlášť dospělé a děti. Mezi dospělými nejpilněji četl pan Josef Jandera a hned po něm paní Josefa Sotonová. Skokankou roku mezi dospělými čtenáři se stala paní Božena Peňázová, která do knihovny chodí teprve rok.

        

Těší mě, že i mezi dětmi rostou náruživí čtenáři a čtenářky. Tentokrát byly čtenářky pilnější. Nejčastěji si chodí půjčovat knihy Eliška Obrová a Barborka Bulvová.

        

Všichni jmenovaní byli odměněni malou pozorností a knihou věnovanou

Obecním úřadem v Javorníku.

        

Věřím, že kniha zůstane i nadále nedílnou součástí trávení volného času

nejen dospělých, ale i dětí.

 

                                                                           Jarmila Boušková

 

 

Září 2014:

Kdo bude nejpilnější čtenář?

 

Končící léto a nastávající školní rok ruku v ruce s podzimem přinese nejen kratší dny, ale také horší počasí a opět nás bude lákat teplo domova víc než pobyt venku.

K tomu jsou knihy jako stvořené. Proto vás srdečně zvu k návštěvě místní knihovny.

Je sice malá, ale knih má dostatek, budete-li mít speciální přání, lze knihu nebo i časopis

objednat v jiné knihovně.

V prvním pololetí tohoto roku mnozí poznali, že v knihovně se dá dělat spoustu zajímavých věcí – od malování, vyprávění a besedování, poslechu četby až po různé soutěže.

Samozřejmě to hlavní – půjčování knih je na prvním místě.

Pro podzimní dny vyhlašujeme ve spolupráci s místní ZŠ soutěž o nejpilnějšího čtenáře.

Přihlašovat se nikdo nemusí, podmínkou je chodit do knihovny v Javorníku a číst.

Věk není omezen.

 

A kdy bude vyhodnocení? Přece před Vánocemi, aby měl každý celý podzim dost času na půjčování a čtení.    

                         

            Jarmila Boušková

 

Červen 2014:

Co víš o obci, ve které žiješ?

… potom, že knihovny jsou na ústupu

 

Již v únorovém vydání občasníku jsme měli příspěvky, které dokládaly oživení činnosti místní knihovny. Následující měsíce jsme zaznamenali každou středu zvýšenou návštěvnost knihovny nejen dětmi, ale mnohdy i rodiči. Kromě probíhající soutěže pro děti předškolního a školního věku byla připravena i pěkná akce pro děti ze školky – viz. foto.

  

Soutěž o Javorníku „Co víš o obci, ve které žiješ?“

 

Od začátku března probíhala v knihovně soutěž o Javorníku, která byla určena dětem od 5 do 15 let.

Zúčastnit se jí mohly všechny děti bydlící v Javorníku. Otázky prověřovaly znalosti dětí nejen o historii obce, ale také o jejím současném životě, o lidech, kteří v Javorníku bydlí, pracují a dokážou se i pobavit a zasportovat si.

Cílem tedy bylo, aby si děti všímaly, co se kolem nich děje, s kým se mohou v obci potkat, kdo obec řídí, jaké budovy, stromy či jiné zajímavosti zde máme.

 

Aby správně odpověděly, musely se zeptat rodičů, známých, hledat na internetu, v neposlední řadě se musely obcí projít a zjišťovat přímo v terénu.

 

A že soutěž nebyla užitečná jen pro děti, poznali i pracovníci obce.

Z odpovědí vyplynulo několik podnětů, kterými se jistě v budoucnu zastupitelé budou zabývat.

 

Další, velmi důležitou stránkou bylo seznámení se s místní knihovnou, neboť mnozí občané ani netuší, že v obci knihovna funguje.

 

A mě, knihovnici, těší, že mnohé z dětí si přišly třeba jen popovídat, porozhlédnout se a příště přijdou zase, pobýt mezi knihami.

 

K samotným výsledkům:

 

Soutěže se od počátku zúčastnilo 16 dětí. Byly mezi nimi děti  z mateřské školy, základní javornické i ze svitavských základních škol.

 

Ne všechny měly výdrž a dokázaly každou středu navštívit knihovnu, dokázalo to devět z nich.

 

A věru, zůstali jen ti nejvytrvalejší. Vždyť každý týden plnit jeden z 20 možných úkolů a při tom si třeba ještě vypůjčit knihu, to si žádá zájem (někdy i oběť) nejen samotných dětí, ale i rodičů.

Soutěžící bylo nutné při vyhodnocení rozdělit do 3 skupin podle věku.

 

Nejmladší:

1.-2. Eliška  Obrová, Barborka Bulvová

 

Druhá skupina: 

1. Eliška Bryšková

2. – 3. Roman Deml, Štěpán Juřík

4. Aneta Zemanová

 

Třetí skupina:    

1. – 2. Zuzka Janderová, Vendulka Juříková

3. Kristýna Valová                                      

 

Při závěrečném vyhodnocení děti dostaly drobné dárky  a  poslední úkol, v němž mohli soutěžící jakoukoliv formou představit své oblíbené místo, zážitek nebo zajímavost  z Javorníka. jsme  vystavili ve společenské místnosti na Obecním úřadě.

Blahopřeji dětem a přeji hezké prázdniny. 

Za sebe děkuji rodičům za podporu dětí a všem, kteří byli ochotni při soutěži pomoci.

Jarmila Boušková

 

 

Příklady příspěvků soutěžících dětí

 

Kristýna  Valová – Březinka

 

Moje nejmilejší místo v Javorníku je Březinka. Moc se mi tam líbí, protože je tam prostor na mnoho venkovních her. Mě tam nejvíce baví fotbal. Také jsou tam dětské prolejzačky, na kterých si spolu s kamarády můžu hrát. Nejraději tam ale chodím, když je tam nějaká akce, jako třeba: dětský den nebo strašidýlkování. Je to super. V Březince moc ráda trávím svůj volný čas.

 

Roman  Deml -  ŠKOLA

 

Škola, škola, škola

Proč nás volá?

Abychom se učili

A né mučili.

 

Jen tahle škola v Javorníku

Učí nás smíchu

I když nás je pět

Poznáváme celý svět

  

 

OBECNÍ KNIHOVNA A ZŠ POMÁHAJÍ

 

Naše obecní knihovna se ve spolupráci se základní školou ve školním roce 2010/2011 zapojila do charitativního projektu "Čtení pomáhá" (www.ctenipomaha.cz). Každé dítě, které se zapojilo do projektu získalo po přečtení některé ze seznamu vybraných knih, které si děti vypůjčily především v obecní knihovně a po úspěšném vyplnění testu kredit 50 Kč, který děti věnovaly na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

 

OBRÁZEK : vojta_dyk_2.jpg